2016 02 13 : Roller Hockey Elite - Rethel vs Montchavin Nice